İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

“Yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmak.”

İşte ulaşmak istediğimiz temel hedef budur! Sakelli’da benimsenen İnsan Kaynakları politikaları iki önemli amaca hizmet etmektedir;

 

Bunlar:

 

  •    Bireyleri sorumluluk üstlenmek, insiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek.

 

  • Bir yandan bireyi geliştirirken, öte yandan ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak.

 

Böylece hedeflere ve insan kaynağına daha iyi odaklanıp, kişilerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabileceğimize inanıyoruz.

 

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız;

 

Organizasyon yapımız ile çalışanlarımızın potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve Sakelli’nın ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendiriyoruz.

 

  • Profesyonel sistemler aracılığı ile İnsan Kaynakları süreçlerimizi yürütüyoruz.

 

  • İşin gerektirdiği nitelikler, kişisel beceriler ve bireysel performansları ele alarak, objektif ve adil bir değerlendirme yapıyoruz.

 

  • Çalışanlarımızın çalıştıkları birimin hedefleri ve markamızın kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyoruz.

 

  • Çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını sunuyoruz.

 

  • Sakelli değerleri ve iş ilkelerine sadık kalan ve beklentileri karşılayan tüm Sakellililerin şirkete yarattıkları değer doğrultusunda objektif ve adil bir şekilde ücretlendiriyoruz.