ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sakelli, çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak, ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır. Sakelli. tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet gösterecektir.

 

Bu amaçla;

 

  • Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,

 

  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak, etkin bir şeklide uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gereken kaynakları tahsis etmeyi,

 

  • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,

 

  • Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,

 

  • Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,

 

  • Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı,

 

  • Yapılan çalışmaları çalışanları ile paylaşmayı, topluma açık tutmayı ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almayı,

 

  • Yeni yatırım ve projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,

 

  • Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.

 

Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için her yıl yeni hedefler belirliyoruz.  Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık üretmek olsa da, üretim yaparken oluşturduğumuz atıkları sınıflandırıyor, geri kazanmak için çalışıyor, geri dönüşümü sağlanamayan atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde ve yasalara uygun olarak bertaraf ediyoruz.

 

Doğal kaynak kullanımımızı ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.